Lịch sử hoạt động

Lịch sử hoạt động giúp ghi lại lịch sử thao tác của người dùng trên ứng dụng Hệ thống, từ đó biết được ai là người thay đổi, cập nhật chức năng gì, thời gian thực hiện là khi nào,… giúp Quản trị viên có thể tra cứu lại khi có vấn đề, sự cố xảy ra để tìm hiểu nguyên nhân xử lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Nhật ký hoạt động.

Tại đây sẽ ghi lại lịch sử của các hành động sau:

Chức năng thao tác Hành động được ghi lại lịch sử
1. Đăng ký công ty Đăng ký công ty
2. Thông tin chung Sửa
3. Cơ cấu tổ chức Thêm, Sửa, Đồng bộ
4. Người dùng Thêm, Sửa, Xóa, Đồng bộ
5. Phân quyền cho người dùng Thêm, Sửa, Xóa
6. Ứng dụng Kích hoạt ứng dụng
7. Nhóm Thêm, Sửa, Xóa
8. Phân quyền cho Nhóm Thêm, Sửa, Xóa
9. Cấu hình mail server mặc định Sửa
10. Cấu hình mail ứng dụng Thêm, Sửa, Xóa

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng bộ lọc để lọc các dữ liệu lịch sử muốn tra cứu.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.