Hướng dẫn đăng nhập vào phòng họp trên Tablet

Giúp người dùng lấy Mã Token (mật khẩu đăng nhập) để truy cập phòng họp trên Tablet.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Phòng họp, nhấn Thiết lập quản lý\Phòng họp.

Nhấn vào biểu tượng tương ứng với phòng họp muốn lấy Mã Token (mật khẩu đăng nhập phòng họp).

Sau khi có “Mã Token”, người dùng mở ứng dụng AMIS Phòng họp trên thiết bị Tablet (Nếu chưa tải ứng dụng AMIS Phòng họp thì nhấn vào đây để tải ứng dụng).

Hệ thống yêu cầu nhập đăng nhập, người dùng nhập Mã Token để thực hiện truy cập vào phòng họp.

Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận