1. Trang chủ
  2. Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp

Quản lý có thể kiểm tra báo cáo tổng hợp của tất cả nhân viên thuộc nhiều phòng ban dự án khác nhau thuộc quyền quản lý của mình.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Công việc, nhấn vào phân hệ Báo cáo.

Tại đây, người dùng có thể theo dõi được các loại báo cáo sau:

1. Phân loại theo Eisenhower

Khi tạo công việc, phần mềm cho phép người dùng gắn thẻ Quan trọng, Khẩn cấp cho công việc để phân loại công việc và tổng hợp thành sơ đồ Eisenhower.

Sơ đồ Eisenhower giúp phân loại các công việc cần thiết và khẩn cấp trong các dự án mà người dùng có vai trò được truy cập dữ liệu báo cáo, để xác định công việc nào làm trước công việc nào làm sau.

2. Số lượng công việc theo thời gian

Giúp theo dõi được số lượng công việc theo từng ngày của các Phòng ban, Dự án mà người dùng có vai trò được truy cập dữ liệu báo cáo.

3. Số lượng công việc theo nhân viên

Giúp nắm bắt được số lượng công việc của từng nhân viên trong Phòng ban, Dự án mà người dùng có vai trò được truy cập dữ liệu báo cáo.

4. Phân bổ nguồn lực

Giúp Quản lý, Người giao việc xem được báo cáo tổng hợp phân bổ nguồn lực của nhân viên từ tất cả các Phòng ban, Dự án mà mình quản lý.

Lưu ý:

  • Cho phép Thiết lập Tuỳ chọn dữ liệu báo cáo để chọn lại dữ liệu từ các Phòng ban, Dự án.
  • Người dùng chỉ được nhìn thấy và lựa chọn những Phòng ban/Dự án mà mình có vai trò được truy cập dữ liệu báo cáo
  • Có thể Xuất khẩu dữ liệu báo cáo ra tệp excel để theo dõi và lưu trữ.

Ngoài ra, người dùng có thể Tạo mới báo cáo, giúp Quản lý, Người giao việc dễ dàng theo dõi và nắm bắt tiến độ công việc.

5. Việc giao cho tôi

Giúp người dùng có thể tự đánh giá chất lượng công việc của mình thông qua 4 loại Báo cáo: Tổng số lượng công việc, Số lượng công việc hoàn thành, Số lượng công việc chưa hoàn thành, Số lượng công việc theo thời gian.

5.1.Báo cáo Tổng số lượng công việc

Thể hiện số lượng công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành để nhân viên chủ động sắp xếp thời gian xử lý phù hợp.

5.2.Báo cáo Số lượng công việc hoàn thành

Giúp nhân viên theo dõi số lượng công việc hoàn thành trước hạn, hoàn thành đúng hạn và hoàn thành trễ hạn.

5.3.Báo cáo Số lượng công việc chưa hoàn thành

Giúp nhân viên theo dõi số lượng công việc chưa hoàn thành nhưng còn hạn thực hiện và số lượng công việc chưa hoàn thành bị quá hạn.

5.4.Báo cáo Số lượng công việc theo thời gian

Giúp nhân viên theo dõi số lượng công việc được giao và chất lượng hoàn thành đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Người dùng có thể tùy chọn thời gian xem báo cáo (1) và dữ liệu báo cáo (2) của phòng ban/dự án mong muốn xem báo cáo.

Cập nhật 04/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?