1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13 (Phát hành ngày 15/06/2023)
  4. Tiện ích đã phát hành trong phiên bản R13 (Phát hành ngày 15/06/2023)

Tiện ích đã phát hành trong phiên bản R13 (Phát hành ngày 15/06/2023)

1. Cho phép nhập được ngày xảy ra, ngày xử lý, người xử lý riêng cho từng nhân viên trong sự cố

HR truy cập vào Thiết lập > Trường mở rộng. Chọn mục Sự cố để thêm các trường thông tin cần thiết.

Khi đó, trên phân hệ Sự cố, khi thêm sự cố HR sẽ có các mục thông để khai báo phù hợp với nhu cầu thực tế.

2. Cho phép khai báo thông tin mã số BHXH của nhân viên khi làm thủ tục nghỉ việc để thuận tiện làm hồ sơ báo giảm BHXH sau đó luôn

HR thiết lập trường mở rộng “Mã số BHXH” trên form khai báo thủ tục nghỉ việc. Sau đó chọn “Sao chép từ hồ sơ nhân viên” trên thuộc tính của trường để khi làm thủ tục sẽ không phải tra cứu lại.

3. Bổ sung giá trị mặc định cho tính chất lao động của nhân viên để HR không phải mất công nhập liệu nhiều.

Khi đó:

  • Nếu HR cập nhật hồ sơ nhân viên tại phân hệ Nghỉ việc, chương trình sẽ mặc định tính chất lao động là “Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng”.
  • Nếu HR thêm mới nhân viên vào phân hệ Hồ sơ, chương trình sẽ mặc định tính chất lao động là “Thử việc”

4. Cho phép thiết lập trường mở rộng cho phân hệ: Khen thưởng, Sự cố. Chi tiết hướng dẫn thiết lập trường mở rộng vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 20/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.