1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27 (Phát hành ngày 22/02/2024)
  4. Cho phép nhấn vào số liệu trên các báo cáo, biểu đồ để xem dữ liệu chi tiết

Cho phép nhấn vào số liệu trên các báo cáo, biểu đồ để xem dữ liệu chi tiết

Trên các loại báo cáo, HR có thể click vào số liệu để xem chi tiết danh sách nhân viên, thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát.

Cập nhật 27/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.