1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Quản trị người dùng
 4. Quản trị người dùng trên AMIS Quy trình

Quản trị người dùng trên AMIS Quy trình

Quản trị ứng dụng (QTUD) thực hiện các thao tác quản trị người dùng để bắt đầu sử dụng AMIS Quy trình.

Hướng dẫn chi tiết

Quản trị người dùng trên ứng dụng AMIS Quy trình gồm 2 thao tác chính:

 1. Thêm/xóa người dùng
 2. Thiết lập vai trò

1. Thêm/Xóa người dùng sử dụng ứng dụng AMIS Quy trình

Quản trị viên Thêm/Xóa các thành viên trong công ty vào để sử dụng ứng dụng AMIS Quy trình, có thể thực hiện bằng 2 cách.

Cách 1: Thêm/Xóa người dùng trên ứng dụng AMIS Hệ thống

Quản trị Hệ thống có thể Thêm/Sửa/Xóa người dùng và phân quyền sử dụng ứng dụng AMIS Quy trình.

Chi tiết hướng dẫn thêm/xóa người dùng ứng dụng vui lòng xem tại đây.

Cách 2: Thêm/Xóa người dùng  phân quyền trên AMIS Quy trình.

Quản trị Hệ thống  Quản trị ứng dụng có thể Thêm/Sửa/Xoá, phân quyền cho người dùng trực tiếp trên ứng dụng AMIS Quy trình.

2. Thiết lập Vai trò

Để phân cấp vai trò phù hợp với nhu cầu quản lý, AMIS Quy trình mặc định mang đi sẵn 2 vai trò:

 1. Quản trị ứng dụngToàn quyền thực hiện tất cả các tính năng, nghiệp vụ của ứng dụng.
 2. Nhân viênChạy và thực hiện quy trình trong phạm vi quyền hạn của mình.

Ngoài ra, QTUD có thể Thêm vai trò sau đó thiết lập các quyền hạn sử dụng phần mềm khác nhau phù hợp với thực tế nhu cầu quản lý để phân cho người dùng.

Có 2 bước thiết lập quyền cấp cho nhân viên bao gồm:

  • Phân quyền trên phân hệ: Thực hiện phân quyền xem và thao tác trên các phân hệ của AMIS Quy trình.
  • Phân quyền trên thiết lập: Phân quyền quản lý và thực hiện thiết lập ứng dụng.

Cụ thể như sau:

 • Phân quyền trên phân hệ
  • Lượt chạy: Chọn phạm vi xem các Lượt chạy của mình hoặc toàn đơn vị
  • Thiết kế quy trình: Xem/Thêm/Sửa/Xóa quy trình của đơn vị
  • Báo cáo: Xem/Xuất khẩu/Tự tạo báo cáo trên phân hệ Báo cáo
  • Tài liệu quy trình
   • Tài liệu: Quản lý (toàn quyền)/Phê duyệt
   • Viết sửa: Xem/Xử lý
 • Phân quyền Thiết lập
  • Người dùng: Xem/Thêm/Sửa/Xóa người dùng trong ứng dụng
  • Vai trò: Xem/Thêm/Sửa/Xóa các vai trò trong ứng dụng
  • Nhóm người dùng: Xem/Thêm/Sửa/Xóa các nhóm trong ứng dụng
  • Kết nối: Cho phép toàn quyền kết nối để đồng bộ dữ liệu với các ứng dụng khác trên nền tảng

Lưu ý: 

  • QTUD có thể thực hiện Nhân bản/Sửa/Xoá các vai trò được thêm trong danh sách.
  • Phân quyền vai trò Quản trị ứng dụng là mặc định, không được phép thêm/sửa xóa.
  • Các vai trò đã được phân cho người dùng thì không xoá được.
Cập nhật 14/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan