1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. 5. Kết nối AMIS WeSign và chữ ký số từ xa MISA eSign

5. Kết nối AMIS WeSign và chữ ký số từ xa MISA eSign

1. Mục đích

Cho phép người dùng thực hiện thiết lập kết nối AMIS WeSign với chữ ký số từ xa MISA eSign Remote Signing để ký trên nền tảng tài liệu số này.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập AMIS WeSign

  • Anh/chị tiến hành đăng nhập vào phần mềm AMIS WeSign

Bước 2: Kết nối với chữ ký số từ xa MISA eSign

Trên giao diện chính của AMIS WeSign, anh/chị thực hiện:

  • Chọn phân hệ Thiết lập
  • Trong mục Cá nhân, chọn Chữ ký

Tại phần kết nối chữ ký số, anh/chị nhấn Thiết lập với chữ ký số từ xa MISA eSign

Khi đó, hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu đăng nhập tài khoản MISA eSign:

  • Anh/chị nhập tài khoản MISA eSign của mình (Tài khoản này là tài khoản anh/chị được cấp khi đăng ký CTS thành công)
  • Nhấn Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, phần mềm AMIS WeSign sẽ thông báo việc kết nối với chữ ký số từ xa thành công và hiển thị thông báo như hình dưới.

Anh/chị có thể thực hiện ký số tài liệu bằng chữ ký số từ xa ngay từ bây giờ. Vui lòng xem hướng dẫn thực hiện ký từ xa trên AMIS WeSign tại đây

Trong trường hợp, anh/chị muốn hủy kết nối với chữ ký số từ xa MISA eSign. Vui lòng thực hiện:

  • Nhấn vào Hủy kết nối

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo “Khi hủy kết nối, bạn sẽ không ký số từ xa được trên WeSign

  • Nhấn Hủy kết nối nếu đồng ý
  • Nhấn Đóng nếu muốn từ chối hủy kết nối
Cập nhật 23/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan