1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8 (Phát hành ngày 08/03/2023)
  4. Bổ sung giá trị mặc định “Khác” khi khai báo quan hệ của người thân với nhân viên

Bổ sung giá trị mặc định “Khác” khi khai báo quan hệ của người thân với nhân viên

Nội dung

Để khớp với danh mục của Cơ quan thuế, HR có thể lựa chọn giá trị “Khác” khi khai báo quan hệ của người thân với nhân viên trên Hồ sơ > Thông tin gia đình.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.