Báo cáo tổng quan

Phân hệ Báo cáo cung cấp các báo cáo Tổng quan để lãnh đạo và bộ phận Quản lý chất lượng xem nhanh và đánh giá tình hình thực hiện quy trình tại đơn vị.

Hướng dẫn chi tiết

1. Tổng quan số lượt chạy 

Truy cập vào phân hệ Báo cáo, chọn Báo cáo Tổng quan, tại đây anh/chị có thể xem được Tổng số lượt chạy, có bao nhiêu Đang thực hiện/Đã thực hiện/Đã hủy/Nháp tại đơn vị.

2. Báo cáo tổng quan Lượt chạy đang thực hiện

  • Lượt chạy tồn theo phòng ban

Chương trình tự động thống kê các phòng ban trong CCTC có số lượt chạy tồn nhiều nhất, để người quản lý chất lượng nhanh chóng nắm được phòng ban nào đang bị quá tải, những phòng ban nào đang ít lượt chạy,…

Anh/chị có thể chọn xem dữ liệu theo các số lượt chạy đã quá hạn hoặc sắp đến hạn của các phòng ban.

  • Lượt chạy tồn theo người

Danh sách những người còn tồn nhiều lượt chạy nhất tại đơn vị, giúp quản lý chất lượng xem nhanh những ai có nhiều lượt chạy đang cần xử lý để nhắc nhở thực hiện.

3. Báo cáo tổng quan Lượt chạy đã thực hiện

  • Tình hình thực hiện quá hạn

Thống kê và so sánh trực quan số lượt chạy đã thực hiện và số lượt chạy có bước quá hạn của các quy trình trong khoảng thời gian tùy chọn, giúp Quản lý chất lượng xem nhanh được quy trình nào thường bị tắc nghẽn xử lý.

  • Thời gian thực hiện trung bình

Danh sách quy trình có thời gian chênh lệch giữa thời gian thực hiện trung bình và thời hạn theo thiết lập lớn nhất, để Quản lý chất lượng nắm được hiệu quả thực thi quy trình.

Để xem chi tiết các báo cáo anh/chị nhấn   hoặc chuyển sang giao diện báo cáo chi tiết.

Lưu ý: Chỉ những người dùng được phân quyền Xem báo cáo mới nhìn thấy và truy cập được Phân hệ báo cáo

Cập nhật 17/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan