Báo cáo chi tiết

AMIS Quy trình phân tích chi tiết dữ liệu các báo cáo, giúp lãnh đạo và bộ phận Quản lý chất lượng theo dõi tình hình thực hiện và đánh giá hiệu quả quy trình.

Hướng dẫn chi tiết

Trên phân hệ Báo cáo, chọn Báo cáo chi tiết, tại đây anh/chị có thể theo dõi các báo cáo sau:

1. Lượt chạy tồn theo phòng ban

Bộ phận Quản lý chất lượng và ban lãnh đạo có thể xem thống kê các lượt chạy tại các phòng ban trong đơn vị, nắm được phòng ban nào còn tồn đọng nhiều lượt chạy chưa xử lý để nhắc nhở thực hiện.

2. Lượt chạy tồn theo người

Xem lượt chạy chưa được xử lý còn tồn đọng của người dùng để nắm được cụ thể tình hình xử lý lượt chạy của từng người dùng.

3. Tình hình thực hiện quá hạn

Thống kê số lượng lượt chạy đã thực hiện và số lượng, tỷ lệ % lượt chạy có bước quá hạn, giúp anh/chị đánh giá được hiệu quả của từng quy trình.

Xem phân tích theo từng bước cụ thể của quy trình để nắm được quy trình thường xuyên bị quá hạn tại bước nào để phát hiện điểm nghẽn và xử lý kịp thời.

4. Thời gian thực hiện trung bình

Thống kê thời gian thực hiện theo thiết lập (tổng thời hạn xử lý của tất cả các bước) và thời gian thực hiện trung bình của quy trình.

Quản lý chất lượng có thể theo dõi chi tiết thời gian hoàn thành các bước của lượt chạy thực tế so với thời gian thiết lập trên quy trình để nắm được hiệu quả thực thi. Ngoài ra, còn biết thời gian chậm trễ xử lý của lượt chạy.

Khi cần in báo cáo hoặc gửi cho lãnh đạo anh/chị có thể Xuất khẩu các báo cáo thành file Exel hoặc PDF.

Lưu ý: Chỉ những người dùng được phân quyền Xem báo cáo mới nhìn thấy và truy cập được Phân hệ báo cáo

Cập nhật 17/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan