1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. 2. Trong quá trình sử dụng

2. Trong quá trình sử dụng

  1. Nếu tôi lỡ cấp phát, thu hồi, điều chuyển nhầm 1 tài sản thì tôi có được phép sửa lại không?
  2. Tôi muốn cập nhật lại thông tin của hàng loạt tài sản thì làm như thế nào?
  3. Tôi tìm thấy tài sản bị đánh dấu mất, giờ tôi cần làm gì để đưa tài sản về sử dụng tiếp?
  4. Làm thế nào để thêm định mức cấp phát cho từng vị trí công việc?
  5. Làm thế nào để xem quá trình sử dụng tài sản?
  6. Tôi có thể xem nhật ký truy cập ở đâu?
Updated on September 8, 2023


Was this article helpful?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.