1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. Trên Website
  4. Phiên bản R20 - Ngày phát hành 27/10/2023
  5. Ghép nhiều trường tải tệp tại quy trình gốc với một trường file đính kèm của Quy trình liên kết/Kết nối ứng dụng

Ghép nhiều trường tải tệp tại quy trình gốc với một trường file đính kèm của Quy trình liên kết/Kết nối ứng dụng

Cho phép ghép nhiều trường tải tệp của quy trình gốc với một trường file đính kèm của quy trình/ứng dụng kết nối giúp đẩy được toàn bộ tệp trên quy trình vào một trường file đính kèm tương ứng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R20: đáp ứng ghép một trường tải tệp của quy trình gốc với một trường file đính kèm của quy trình/ứng dụng liên kết.

Từ phiên bản R20 trở đi: cho phép ghép nhiều trường tải tệp trên quy trình với một trường đính kèm tệp của quy trình/ứng dụng kết nối

Trên giao diện ghép trường, anh/chị có thể thêm nhiều dòng ghép các trường tải tệp trên lượt chạy gốc với một trường đính kèm tệp của quy trình/ứng dụng kết nối.

Ví dụ:

Thiết lập kết nối với AMIS Công việc, tự động tạo công việc “Tiếp nhận nhân viên mới”. HR cần toàn bộ các tệp trên lượt chạy được tự động đính lên công việc, để  thực hiện công việc thuận tiện hơn.

Khi thiết lập hành động Thêm công việc, tại mục Ghép trường, anh/chị có thể thêm dòng để ghép các trường tải lên tệp bao gồm “Danh sách nhân viên tiếp nhận”, “Kế hoạch đánh giá”, “File khác nếu có” với trường Tệp đính kèm trên công việc.

Khi công việc được tự động tạo, chương trình sẽ đẩy đồng thời các file trên lượt chạy vào mục Tệp đính kèm trên công việc.

Cập nhật 27/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan