1. Trang chủ
  2. Miễn nhiệm

Miễn nhiệm

Giúp HR khai báo, quản lý các thủ tục miễn nhiệm cần thực hiện cho nhân viên và lưu trữ các thông tin, tài liệu liên quan đến thủ tục miễn nhiệm.

Hướng dẫn chi tiết

HR truy cập vào phân hệ Miễn nhiệm để thực hiện:

  • Khai báo thủ tục miễn nhiệm cho các nhân viên. HR có thể thêm mới lần lượt hoặc nhập khẩu hàng loạt.

  • Chương trình sẽ tự động cập nhật hồ sơ nhân viên theo quyết định miễn nhiệm.

  • Quản lý, tra cứu danh sách thủ tục miễn nhiệm đã thêm trước đó.

Để thêm thủ tục miễn nhiệm cho nhiều nhân viên cùng lúc, HR có thể sử dụng chức năng Nhập khẩu.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.