1. Trang chủ
  2. [MISA] Hướng dẫn chạy quy trình phát hành phim truyền thông tính năng mới

[MISA] Hướng dẫn chạy quy trình phát hành phim truyền thông tính năng mới

Mục đích: Giúp các vai trò liên quan đến quy trình phát hành phim truyền thông tính năng mới tại MISA có thể thực hiện mọi thao tác hợp nhất trên ứng dụng AMIS Quy trình

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/11/2023

Tổng quan luồng thực hiện:

Tên bước Người thực hiện Người liên quan Ghi chú
1. Gửi yêu cầu phê duyệt nội dung phim TW PO
2. Phê duyệt nội dung phim Head of TW P.TGĐ SX
3. Thực hiện phát hành phim TW
4. Đề nghị PM thông báo phát hành phim PM Head of TW Sau khi PM đồng ý quy trình, chương trình sẽ tự động gửi thông báo đến mailist của 3 bên: TTTV, TT KD Online, Ban QLKD theo đúng quy trình quy định hiện hành

Sơ đồ mô tả quy trình:

Hướng dẫn chi tiết

Khởi tạo quy trình

TW mở ứng dụng AMIS Quy trình (domain: https://misajsc.amis.vn/process/) > chọn Chạy quy trình. Tìm chọn quy trình Phát hành phim truyền thông tính năng mới để khởi tạo.

Lưu ý: Chỉ người dùng có vị trí công việc là TW mới khởi tạo được quy trình này.

Thực hiện quy trình

1. Gửi yêu cầu phê duyệt nội dung phim

Người thực hiện TW
Người liên quan PO phụ trách sản phẩm

TW điền các trường thông tin bắt buộc trên yêu cầu phê duyệt nội dung phim. Trong đó:

  • Lựa chọn đúng khối SP, sản phẩm tương ứng
  • Nội dung phim: Là tóm tắt tính năng cần giới thiệu và lợi ích mang lại
  • Link phim: Có thể gửi link drive hoặc vimeo
  • Lưu ý chọn Người liên quan là PO phụ trách sản phẩm để tiện nắm thông tin.

Khai báo xong thông tin, TW nhấn “Gửi” và chọn Head of TW là người thực hiện bước tiếp theo.

2. Phê duyệt nội dung phim

Người thực hiện Head of TW
Người liên quan P.TGĐ SX

Khi đó xảy ra 2 trường hợp:

  • TH1: Phim chưa đáp ứng đúng quy tắc

Head of TW nhấn “Trả về”, ghi rõ Lý do. Chương trình sẽ gửi thông báo về cho TW phụ trách để thực hiện chỉnh sửa, thực hiện lại quy trình.

  • TH2: Phim đã đáp ứng quy tắc

Head of TW cho ý kiến và nhấn “Chuyển tiếp” cho TW phụ trách để chuyển sang bước Thực hiện phát hành.

Lưu ý: Các góp ý của P.TGĐ SX (nếu có) sẽ hiển thị ở mục Bình luận. TW phụ trách cần chủ động theo dõi, cập nhật.

3. Thực hiện phát hành phim

Người thực hiện TW

Sau khi nhận được thông báo phim đã được duyệt, TW khai báo các thông tin cần thiết để  phát hành phim.

Khai báo xong, TW nhấn “Chuyển tiếp” và chọn PM phụ trách sản phẩm để thực hiện bước tiếp theo.

Trường hợp phim có vấn đề chưa thể phát hành, TW có thể nhấn “Trả về” để quay lại bước hoặc chọn Kết thúc quy trình.

4. Đề nghị PM thông báo phát hành phim

Người thực hiện PM
Người liên quan Head of TW

PM kiểm tra lại thông tin phát hành phim, chỉnh sửa lại nếu cần. Anh chị có thể thêm email của dự án để tiện nhận phản hồi.

Sau khi thông tin đã chính xác, anh chị PM nhấn “Đồng ý”. Ngay sau đó, chương trình sẽ tự động gửi thông báo đến mailist của 3 bên: TTTV, TT KD Online, Ban QLKD.

Trường hợp phim có vấn đề chưa thể phát hành, TW có thể nhấn “Trả về” để quay lại bước hoặc chọn Kết thúc quy trình.

Toàn bộ thao tác trên lượt chạy đều được lưu trữ trên AMIS Quy trình.

Cập nhật 24/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?