1. Trang chủ
  2. Xuất thông tin Sinh nhật, Khen thưởng, Bổ nhiệm,… lên AMIS Mạng xã hội

Xuất thông tin Sinh nhật, Khen thưởng, Bổ nhiệm,… lên AMIS Mạng xã hội

Trong trường hợp người dùng có sử dụng thêm phần mềm AMIS.VN Nhân sự hoặc ứng dụng Quản lý nhân sự của MISA thì chương trình cho phép thiết lập xuất một số thông tin như Sinh nhật, Khen thưởng, Bổ nhiệm, Sinh con, Hiếu/hỉ,… lên Bảng tin trên AMIS Mạng xã hội, giúp lan tỏa tinh thần làm việc, tấm gương tốt, tăng tính đoàn kết, mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với lãnh đạo.

Xuất thông tin từ phần mềm AMIS.VN Nhân sự

Truy cập vào phần mềm AMIS.VN Nhân sự.

Vào phân hệ Thiết lập\Hệ thống\Tùy chọn.

Chọn mục 8. Tùy chọn xuất thông tin, tích chọn mục Cho phép tích hợp thông tin với website nội bộ.

Thiết lập Số ngày hiển thị: Các thông tin sẽ hiển thị trên Bảng tin theo đúng số ngày đã thiết lập (tính thời gian hiển thị bắt đầu từ thời điểm thông tin được xuất lên Bảng tin). Hết thời gian thì sẽ không hiển thị ngoài Bảng tin.

Cách xuất thông tin như sau:

1. Thông báo Sinh nhật: chương trình tự lấy theo thông tin mà ứng dụng AMIS.VN Nhân sự gửi về.

2. Thông báo Thử việc, Chính thức:

  • Khi người dùng khai báo ngày Thử việc: Nếu Ngày thử việc – Ngày hiện tại >= 2 thì khi chọn Xuất TT ra website sẽ có hiệu lực.
  • Khi người dùng khai báo ngày làm việc Chính thức: Nếu Ngày vào chính thức – Ngày hiện tại >= 2 thì khi chọn Xuất TT ra website có hiệu lực.

3.

  • Thông báo Qua đời: Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ, mục Gia đình. Khi người thân của nhân viên được khai báo đã mất thì khi nhấn chuột phải vào dòng thông tin này sẽ có chức năng Xuất TT ra website (cho phép lựa chọn ngày hiển thị thông báo).
  • Thông báo Sinh con: Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ, mục Gia đình. Khi người thân của nhân viên được khai báo là con trai hoặc con gái thì khi nhấn chuột phải vào dòng thông tin này sẽ có chức năng Xuất TT ra website (cho phép lựa chọn ngày hiển thị thông báo).
  • Thông báo Kết hôn: Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ, mục Gia đình. Khi người thân của nhân viên được khai báo là vợ  hoặc chồng thì khi nhấn chuột phải vào dòng thông tin này sẽ có chức năng Xuất TT ra website (cho phép lựa chọn ngày hiển thị thông báo).

4. Thông báo Thuyên chuyển, Bổ nhiệm: Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ, mục Quá trình công tác. Nhấn chuột phải vào dòng thông tin, sau đó chọn Xuất TT ra website.

5. Thông báo Khen thưởng: Vào phân hệ Khác\Khen thưởng. Nhấn chuột phải vào dòng thông tin nhân viên, chọn Xuất TT ra website, sau đó lựa chọn xuất thông tin Khen thưởng cá nhân hoặc Khen thưởng tập thể.

Cập nhật 01/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận