1. Trang chủ
  2. Xem thông tin cá nhân

Xem thông tin cá nhân

Cho phép người dùng xem thông tin cá nhân và các bài mà mình đã đăng tải lên AMIS Mạng xã hội. Đồng thời có thể thực hiện một số nghiệp vụ như Nộp đơn xin nghỉ, Thông tin tiền lương, Tài sản,…

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Mạng xã hội, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Trang cá nhân.

Tại đây, người dùng có thể theo dõi và thực hiện một số nghiệp vụ như:

  • Thông tin bên trái màn hình người dùng có thể theo dõi thông tin cá nhân của mình (1).
  • Thông tin ở giữa màn hình (2) hiển thị danh sách các bài viết mà chính bạn là người đã đăng tải lên AMIS Mạng xã hội.
  • Trường hợp người dùng có sử dụng phần mềm AMIS.VN Nhân sự, AMIS.VN Kế toán hoặc AMIS Quản lý hồ sơ và có kết nối dữ liệu với AMIS Mạng xã hội thì người dùng có thể thực hiện một số nghiệp vụ (3) (4) như: Nộp đơn xin nghỉ; Đề nghị đi công tác; Đăng ký làm thêm; Đào tạo;… (Xem hướng dẫn chi tiết cách thực hiện các nghiệp vụ này tại đây).
Cập nhật 01/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận