1. Trang chủ
  2. Xem thông báo Sinh nhật, Khen thưởng, Hiếu/hỉ… trên Bảng tin

Xem thông báo Sinh nhật, Khen thưởng, Hiếu/hỉ… trên Bảng tin

Truyền thông các thông tin về tình hình nhân sự, thành tích cá nhân tập thể xuất sắc, sinh nhật, hiếu/hỉ, sinh con, bổ nhiệm,… của nhân viên tới toàn thể công ty nhằm lan tỏa tinh thần làm việc, tấm gương tốt, tăng tính đoàn kết, mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty.

Lưu ý: Nguồn thông tin dữ liệu về sinh nhật, khen thưởng, hiếu/hỉ, sinh con, bổ nhiệm,… sẽ xuất phát từ 2 nguồn AMIS.VN Nhân sự hoặc ứng dụng Quản lý nhân sự (Xem xuất thông tin từ AMIS.VN Nhân sự hoặc AMIS Quản lý nhân sự lên AMIS Mạng xã hội tại đây).

Khi truy cập vào AMIS Mạng xã hội, chương trình sẽ mặc định giao diện Bảng tin.

Trường hợp người dùng đã xuất thông tin từ AMIS.VN Nhân sự hoặc AMIS Quản lý hồ sơ lên AMIS Mạng xã hội thì chương trình sẽ hiển thị thông báo tương ứng mà người dùng đã xuất thông tin:

  • Thông báo Khen thưởng nhân viên hoặc tập thể xuất sắc: mục đích nhằm nâng cao tinh thần làm việc thông qua các cá nhân thành tích hoạt động tốt, ngoài ra để nhân viên có thành tích tốt cảm thấy thành quả được trân trọng.
  • Thông báo Nhân viên mới, Nghỉ việc: thông báo gia nhập là bước giúp các thành viên cũ trong công ty nắm được thông tin vị trí làm việc, bộ phận làm việc của nhân viên mới gia nhập. Thông báo nghỉ việc để các nhân viên trong công ty biết không còn giao dịch công việc với nhân viên đó.
  • Thông báo Sinh nhật, Hiếu/Hỉ, Sinh con, Bổ nhiệm,: để các thành viên công ty chúc mừng, tăng sự đoàn kết giữa các nhân viên.

Nhấn vào thông báo để gửi những lời chúc, chia buồn,… tới đồng nghiệp.

Sau khi gửi lời chúc, chương trình sẽ tự động sinh bài viết trên Trang cá nhân của nhân viên đó.

Cập nhật 02/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận