Tổng quan AMIS Tuyển dụng

Tuyển dụng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Tuyển dụng được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nên tảng cho sự thành công của đơn vị trong tương lai, tránh được những rủi ro không đáng. AMIS Tuyển dụng giúp doanh nghiệp tự động hoá toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng đến khâu gửi thư mời ứng viên trúng tuyển đi làm. Từ kết quả tuyển dụng, các nhà quản lý của đơn vị sẽ tuyển chọn được những ứng viên suất sắc nhất cho đơn vị.

Các tính năng chính

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng

Từ kết quả tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, nhân sự sẽ tiến hành lập ra các kế hoạch tuyển dụng với các thông tin: Vị trí cần tuyển dụng, Thời gian thực hiện, Thời gian cho phép ứng viên nộp hồ sơ, Số lượng ứng viên,…

2. Hỗ trợ quản lý các đợt tuyển dụng

Theo dõi được việc thực hiện các đợt tuyển dụng từ khi lập kế hoạch, thực hiện đến lúc kết thúc.

Cho phép quản lý hồ sơ ứng viên theo từng đợt tuyển dụng.

Cho phép lưu trữ vào nguồn dự trữ các hồ sơ vãng lai, hồ sơ ứng viên có tiềm năng nhưng bị trượt ở đợt tuyển dụng trước.

3. Tự động hoá quy trình tuyển dụng

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt tuyển dụng.

Cho phép sinh các bản tin tuyển dụng phục vụ việc đăng tin lên các trang web tuyển dụng, web tìm kiếm.

Cho phép ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến.

Tiếp nhận hồ sơ của ứng viên nộp trực tuyến qua internet giúp cán bộ tuyển dụng giảm được rất nhiều thời gian tập hợp danh sách ứng viên.

Giúp cán bộ tuyển dụng sàn lọc hồ sơ một cách tự động theo tiêu chí tuyển dụng, giúp giảm thiểu thời gian sơ loại hồ sơ ứng viên.

Hỗ trợ thiết lập thời gian phỏng vấn, thi tuyển, gửi email thông báo thời gian phỏng vấn, thi tuyển cho từng ứng viên.

Giúp hội đồng phỏng vấn ghi chép kết quả trực tuyến trên phần mềm cho từng ứng viên.

Thông báo kết quả cho từng ứng viên qua email.

4. Báo cáo

Báo cáo hiệu quả theo đợt tuyển dụng.

Báo cáo hiệu quả theo kênh tuyển dụng.

Báo cáo hiệu quả theo nhân sự phụ trách.

Báo cáo chi phí tuyển dụng.

Cập nhật 30/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.