1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R29 - Ngày phát hành 18/3/2022
  6. Báo cáo tổng hợp số lượng công việc của nhân viên tại các dự án

Báo cáo tổng hợp số lượng công việc của nhân viên tại các dự án

Để quản lý, trưởng nhóm/dự án dễ dàng nhận biết số lượng công việc của từng nhân viên tại các dự án/nhóm của mình, chương trình bổ sung báo cáo Tổng số lượng công việc theo nhân viên trên phiên bản mobile.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R29: Chương trình đáp ứng xem báo cáo Tổng số lượng công việc theo nhân viên trên phiên bản website.

Từ phiên bản R29 trở đi: Bổ sung báo cáo tổng số lượng công việc theo nhân viên trên phiên bản mobile.

Trên giao diện tổng quan, anh/chị có thể xem báo cáo Tổng số lượng công việc theo nhân viên/Hoàn thành/Chưa hoàn thành tại các dự án mình quản lý.

Cập nhật 18/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.