1. Trang chủ
  2. Tự động gửi lại hồ sơ cho cơ quan BHXH do gián đoạn của hệ thống.

Tự động gửi lại hồ sơ cho cơ quan BHXH do gián đoạn của hệ thống.

1. Mục đích

Phần mềm tự động gửi lại hồ sơ đã khai báo đầy đủ và hợp lệ sang cơ quan BHXH trong trường hợp nộp hồ sơ có xảy ra lỗi của hệ thống.

2. Hướng dẫn thực hiện

Các trường hợp hồ sơ sau khi thực hiện kí điện tử thành công mà trong quá trình gửi đi xảy ra lỗi thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo “Hệ thống BHXH Việt Nam đang bị gián đoạn. Hồ sơ <tên hồ sơ> sẽ được gửi tự động sau khi hệ thống hoạt động bình thường trở lại“.

Lúc này hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái “Đang nộp“.

=> Hệ thống sẽ tự động gửi lại hồ sơ khi hệ thống hết lỗi, sau mỗi 1 giờ hoặc khi người dùng vào danh sách hồ sơ điện tử.

Ngoài ra, phần mềm cho phép chỉnh sửa hồ sơ khi hồ sơ đang ở trạng thái “Đang nộp”, để thực hiện chỉnh sửa, Anh/Chị thực hiện như sau:

Bước 1: Tại phân hệ Lập hồ sơ điện tử, chọn biểu tượng cái bút ở hồ sơ muốn chỉnh sửa.

Bước 2: Tại chi tiết lao động, Anh/Chị nhấn đúp vào lao động cần chỉnh sửa và thực hiện chỉnh sửa các thông tin liên quan đến người lao động.

Khi có thông tin chỉnh sửa được lưu lại, màn hình sẽ hiển thị cảnh báo “Hồ sơ đã chỉnh sửa sẽ không được tự động gửi cho BHXH. Bạn có chắc chắn muốn lưu?” và đồng thời trạng thái của hồ sơ sẽ chuyển thành “Chưa nộp“.

Lưu ý:

  • Phần mềm cho phép thực hiện kí nộp hồ sơ ở trạng thái “Đang nộp” tại cả danh sách hồ sơ và chi tiết hồ sơ. Để kí nộp hồ sơ điện tử, Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây.
  • Khi hồ sơ ở trạng thái “Đang nộp”, chỉ cho phép chỉnh sửa, không cho phép xóa hồ sơ. Hồ sơ được chỉnh sửa và lưu lại sẽ tự động chuyển sang trang thái “Chưa nộp”, lúc này Anh/Chị cần thao tác kí nộp lại hồ sơ.
Cập nhật 22/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang